Önce Maden’in tanımını yapalım: Maden Nedir?

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
Önce Maden’in tanımını yapalım: Maden Nedir?
Abone ol
Maden Kanunu’na (3213 sayılı Kanun) göre, yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğalgaz, jeotermal kaynak ve su kaynakları dışında kalan her türlü maddeye maden denir.

Madenler, 3213 sayılı Maden Kanununun 4.maddesinde belirtildiği üzere, içinde bulunduğu arzın mülkiyetine tabi olmayıp, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Yani gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyetindeki herhangi bir taşınmazda bulunan maden, bu taşınmazın sahibine değil Devlete aittir. Bu nedenle, Kanunda öngörülen ruhsat ve izinleri alanlar tarafından işletilebilir.

Maden Grupları nelerdir, kaç grup vardır?

Maden Kanununun 2. Maddesinde, madenler toplam altı grup olarak belirlenmiş ve ruhsatlandırılmasında da bu gruplar esas alınmıştır.

Öncelikle bu gruplarda yer alan madenlerin hangileri olduğuna değinmekte fayda vardır. Zira kural olarak aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez.

 

Maden Grupları

1. Grup madenler

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar.

2. Grup madenler

a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar.

b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar.

c) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar.

3. Grup madenler

a) Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar,

b) Karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç)

c) Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).

4. Grup madenler

4.a: 

 • Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit,
 • Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum,
 • Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar,
 • Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri),
 • Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit),
 • Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen,
 • Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu,
 • Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).

4.b: 

 Turba, Linyit, Taşkömürü, (…)(2) Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (…)(1) Kokolit ve Sapropel(Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla).

4.c:

 • Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay,
 • Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil),
 • Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve
 • Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum,
 • Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

4.ç:  Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler.

5.Grup madenler

 • Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin,
 • Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali),
 • Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze),
 • Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit),
 • Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.

6. Grup Madenler

Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Türkiye Krom Üreticileri Derneklerine KavuştuÖnceki Haber

Türkiye Krom Üreticileri Derneklerine Ka...

170 Karatlık Elmas İhale ile Satışa ÇıkıyorSonraki Haber

170 Karatlık Elmas İhale ile Satışa Çıkı...